အမျိုးသမီးအသံ

တက်သစ်စ အနုပညာသည်များ အောင်မြင်မှုရရန် ပေးဆပ်ရမှုများရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ကြေး ကွာဟဆဲ

တက်သစ်စအနုပညာသည်များ အောင်မြင်မှုရရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် ပေးဆပ်ရ မှုများရှိကာ ရေရှည်အောင်မြင်မှုရရန်မှာ read more

ကြီးသည်ဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သည်ဖြစ်စေ အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးသည် တန်းတူညီမျှ ဖြစ်သင့်

အမျိုးသား/အမျိုးသမီး တန်းတူညီတူ အခွင့်အရေးပေးရမည်ဟု ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွင်ပါသော်လည်း read more

အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနှင့် နိုင်ငံ၏ဆင်းရဲမှုက အမျိုးသမီးများဘဝကို ထိခိုက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးမြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ ကာကွယ်ပေးခြင်းမရှိ

ရန်ကုန်နိုင်ငံရေးသိပ္ပံကျောင်း၊ Political Education ဒါရိုက်တာ၊ Rainfall အမျိုးသမီးအဖွဲ့တည်ထောင်သူ ဒေါ်ဇင်မာအောင်က read more