လွတ်လပ်သောအသံ

သမိုင်းမသင်တာ ‘အ’ အောင်လို့

၂ဝ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၃ဝ ရက်ဆိုရင် ဆရာကြီး သမိုင်းဌာနနဲ့သမိုင်း တပည့် တွေကို ပစ်ခွာသွားခဲ့တာ ၈ နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ read more

ကျန်းမာရေးစနစ်၏ တည်ကြက်များနှင့် အဖွင့်မှားနေသော ဒီမိုကရေစီ

ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသည် ၂ဝ၁ဝ မှစ၍ ဒီမိုကရေစီခြေလှမ်းများသို့ ဦးတည်နိုင်ရန်အားခဲလာကြသော်လည်း read more