ပါတီအသံ

၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်သင့်လျှင် ပြင်ရမည် ဖျက်သင့်လျှင် ဖျက် ရမည်ဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဝင်းပြောကြား

ပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ၂၀၀၈ ဖွဲစည်းပုံ ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိုဥပဒေတွင်သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်ရှိသူ့ သတ်မှတ်ချက် ဥပဒေများအား မည်သို့ပြင်ဆင်သင့်ကြောင်းကို တရားစီရင်ရေးနှင့် ဥပဒေရေးရာကော်မတီ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး ဖြစ်သူ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးဝင်းက read more