ပါတီအသံ

ကရင်လူမျိုးကို အခြေခံပြီး လူသားတစ်ရပ်လုံးအတွက် အကျိုးပြုမည့်ပါတီဟု ဖလုံ-စဝေါ် ကရင်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို သတ်မှတ်နိုင်

မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သော ကရင်တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စု(၂)မျိုး ဖြစ်သော ဖလုံနှင့်စဝေါ် မျိုးနွယ်စုများကို အခြေခံကာ ၂ဝ၁ဝခုနှစ်ရွေး ကောက်ပွဲတွင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး read more

ပါတီငယ်များ၏အခွင့်အာဏာသည် လွှတ်တော်အတွင်းတွင်ကျပ်တည်းမှုများရှိပြီး လွှတ်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်ဆောင်မှုအပိုင်းတွင် အခက်အခဲများရှိ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁ဝ ရွေး ကောက်ပွဲအပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ သည့် လွှတ်တော်သည် သက်တမ်းတစ်ဝက်သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးလွှတ်တော်ရောက်နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် read more

ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံထူထောင်ရေးတွင် ဒီမိုကရေစီစနစ် ထူထောင်ရန်မှတစ်ပါး အခြားနည်းလမ်းမရှိဟု မိမိတို့ယုံကြည်

၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် တစ်သီးပုဂ္ဂလဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ပြီး သုံးနေရာတွင် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ဓနုလူမျိုး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို အခြေပြု၍ read more