ပါတီအသံ

တိုင်းရင်းသားဒေသများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုစနစ်ကသာ ဖန်တီးပေးနိုင်

၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ အမည်ဖြင့် ၁၉၉ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး read more

မြန်မာစိတ်ဓာတ်ဖြင့် သမ္မတနိုင်ငံကို ထူထောင်ချင်

၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲကို အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဝင်ရောက်မယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့်အတွက် read more

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရှိမှ စစ်အစိုးရမရှိမှာဖြစ်သည့်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေး ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီး ယခုအခါ ထိုဖွဲ့စည်းပုံကို ပြင်ဆင်ရန် မူအား ထောက်ခံ

စစ်အစိုးရမရှိစေရေးဦးတည်ချက် ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ် ပေါက်ရေးကို ယခင်ကာလများက ကြိုးစားခဲ့ပြီး ပြည်သူ့အကျိုးကို ထိ ရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အ တွက် read more