ခေတ်သစ်သင်ပုန်းကြီး

ခေတ်သစ်သင်ပုန်းကြီး ၇၁

လွှတ်/အုပ်(ဥက်)ကြီး၏ ဉာဏ်နက်ခြေလှမ်းကား ဖလန်းဖလန်း ထကာ ရမ်းကားလာသည်တွင် ပီအာရ်ဓားစာခံ အန်ဒီအက်ဖ်အမတ်များလည်း ခြေ/ဥခုံရုံး၏ တစ်ချက်လွှတ်အသံကြားလိုက်ရကာမှ read more