အယ်ဒီတာ့စကား

နိုင်ငံသားတို့အသံကို လွတ်လပ်စွာ ပဲ့တင်ထပ်စေမည်

လွတ်လပ်သော နိုင်ငံသားစိတ်ဓာတ်ဖြင့် ပြည်သစ်တည်အံ့ဟု ကြွေးကြော်ကာ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်၏တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ခဲ့သော မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်ဂျာနယ်သည် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် ရပ်နားခဲ့ရပါသည်။ မြန်မာ့စာနယ်ဇင်းလောကအတွက် အရည်အသွေးပြည့်မီပြီး အယ်ဒီတာလွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အဝကျင့်သုံးသော သတင်းစာစောင်ဟူ၍ read more