သတင်းလူသား

ဒေါင်းတွန်သောနေ့ ကြယ်စုံသောည

ဓာတ်တို့၏ သဘာဝအရ ရန်ဘက်ဓာတ်နှင့် မိတ်ဘက်ဓာတ်ဟူ၍ ရှိကြရာ ရန်ဘက်ဓာတ်တကာတို့အနက် အစဉ်အမြဲ အပျက်သဘောဆောင်နေသော ဓာတ် ၂ ပါးမှာ ကျောင်းသားဓာတ်နှင့် အစိုးရဓာတ်ပင်ဖြစ်သည်။ read more