အမျိုးသမီးအသံ

အမျိုးသမီးများ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရသည့်အပြင် အခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးလျက်ရှိနေ မြန်မာနိုင်ငံ၌သာမက နိုင်ငံတကာတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ ခွဲခြားဆက်ဆံခံကြရ

ရောင်စုံမိန်းကလေးများအဖွဲ့မှ ပူးတွဲတင်ဆက်သူ နန့်သဇင်မင်းက အမျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေး၊ အမျိုးသမီး ဗိုလ်လောင်းခေါ်ယူခြင်း၊ read more

အမျိုးသမီးများလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍမှေးမှိန်ခဲ့

အမျိုးသမီးများ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍများ၌ ပါဝင်မှုနှုန်းမြင့်မားရေး၊ နိုင်ငံတော်အဆင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရမည့်နေရာ များတွင် read more

ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရေးအခွင့်အလမ်း နည်းပါးနေသေး အစိုးရနှင့် ဥပဒေ၏ပံ့ပိုးကူညီမှု အပါအဝင် အမျိုးသမီးများကိုယ်၌ကလည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန်လိုအပ်

ဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရေးအခွင့်အလမ်း နည်းပါးနေသေးကြောင်း read more