မသန်စွမ်းသူအသံ

မသန်စွမ်းသော်လည်း စာအုပ်များဖြင့်ဘဝကိုမြင့်စေခဲ့သူ

မွေးရာပါမသန်စွမ်းသူမဟုတ်သော်လည်းဆေးထိုးမှားခြင်းကြောင့် အကြောသေပြီးဘဝရပ်တည်မှုများမှာ တွန့်ဆုတ်နေခဲ့ရသော်လည်း၊ read more

လူ့ဘဝကို အကျိုးရှိအောင်နေထိုင်၍ စိတ်ဓာတ်အင်အားဖြင့်ဘဝတိုက်ပွဲဝင်

မသန်စွမ်းဘဝတွင်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းပြီး ပြင်ပလောကနှင့် ထိတွေ့မှုမရှိဘဲဘဝကိုလက်ရှိအတိုင်း ရှင်သန်နေထိုင်သွားသော နည်းလမ်းသည် မှားယွင်းကြောင်းကို read more

အစိုးရငှာနများတွင် ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်အပ်ရာ၌ မသန်သော်လည်း စွမ်းဆောင်သူများ၏အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပေး ခြင်းဖြင့် read more