သမဂ္ဂသတင်း

ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ရှစ်လေးလုံးအရေးခင်းကာလအဖြစ်အပျက်များကို ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်စီစဉ်

ဒီမိုကရေစီအရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် ၁၉၈၈ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီးတွင် ပါဝင်ခဲ့သူများအား ဂုဏ် ပြုသည့်အနေဖြင့်လစဉ်ထုတ်ပိတောက်ပွင့်သစ်မဂ္ဂဇင်းတွင် ပါဝင်နေကျအကြောင်းအရာကဏ္ဍများအပြင် read more