တိုင်းရင်းသားအသံ

ဖက်ဒရယ်နှင့်ဒီမိုကရေစီသည် ဒင်္ဂါးပြားတစ်ချပ်၏ ခေါင်းနှင့်ပန်းကဲ့သို့ဖြစ်

ဖက်ဒရယ်စနစ်နှင့်ဒီမိုကရေစီသည် ဒင်္ဂါးပြားတစ်ပြား၏ ခေါင်းနှင့်ပန်းကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟု ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးစိုင်းညွန့်လွင်က ပဲ့တင်သံဂျာနယ်သို့ ပြောကြားလိုက်သည်။ read more

ဖယ်ဒရယ်စစ်စစ်မှုဖြစ်ရန် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ ရှိသင့်

ဖွဲစည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများသာမက လူထုကပါ စိတ်ဝင်စားနေချိန်တွင် ရှမ်းတိုင်းရင်းသား များ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးဦးစိုင်းညွန့်လွင် ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးများတွင် ယင်းတို့ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ဟူ၍ သီးခြားရှိသင့်ကြောင်းနှင့် သို့မှသာ ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ပဲ့တင်သံဂျာနယ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ read more