လူငယ်အသံ

အလုပ်နှင့်ဝါသနာ ကိုက်ညီမှုမရှိ

တိုင်းပြည်၏ဖွံ့ဖြိုးပြောင်းလဲမှုအတွက် အဓိကကျသော လူငယ်တို့၏အသံကိုလည်း စိတ်ဝင်စားစွာ နားထောင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ read more

ကျောင်းကို ကျောင်းနှင့်တူရန် ကျောင်းသားသမဂ္ဂများက ဖန်တီး

ယခုအပတ်ပဲ့တင်သံ၏လူငယ်အသံအဖြစ် ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည့် ကိုဝဏ္ဏဝင်းထိန်ကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ သူသည် ရေကြောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွင်လည်း read more

တိုင်းပြည်တိုးတက်ရန် အော်နေရုံ၊ ပြောနေရုံဖြင့် မလုံလောက်

ကျောင်းသားတို့၏ အသံအစစ်အမှန်ကို စာဖတ်သူတို့ နားစွင့်နိုင်ရန် ယခုအပတ်ပဲ့တင်သံ လူငယ်အသံအဖြစ် ဆယ်တန်းကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သည့် မောင်ဟိန်းထက်ကို မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ read more