ဘာသာပြန်ဆောင်းပါး

လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒ

လူမျိုးကြီးဝါဒ သို့မဟုတ် လူမျိုးခွဲခြားရေးဝါဒ(ricism)ဆိုသည်မှာ မိမိလူမျိုးက တစ်ခြားတစ်ပါးသောလူမျိုးထက် ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သည်၊ ပိုမိုသာလွန်သည်ဆိုသော အယူဝါဒဖြစ်ပါသည်။ တစ်နည်းဆိုရသော် လူသားတစ်ဦးအနေဖြင့် ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိသော သူ၏မွေးဖွားလာရသည့် ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာရပ်များပေါ် အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ရှုမြင်သော ဝါဒဖြစ်ပါသည်။ read more