စာအုပ်သုံးသပ်ချက်

ဂီတဖတ်စာတစ်အုပ်

ကိုစိုင်း (Guitar Library) ၏ ”မှန်သားလိုက်ကာခြားထားသော ဂီတများ”စာအုပ်ကိုညီမလေးစာပေမှ ပထမအကြိမ်ထုတ်ဝေလိုက်သည်။ read more