စာအုပ်သုံးသပ်ချက်

မြန်မာစာသင်ရိုးမှန်စာအုပ်ကောင်း

ဦးဖေမောင်တင်နှင့်ဦးချိုတို့ပြုစုရေးသားသော မြန်မာကြည့်စာ(၃ တွဲပေါင်းချုပ်)ကို စိတ်ကူးချိုချို အနုပညာမှ ပထမအကြိမ် တစ်ပေါင်းတည်းစုစည်းထုတ်ဝေလိုက်သည်။ ယခင်တစ်တွဲချင်းစီကို ၁၉၅၄ ခုနှစ်က ဗြိတိဘသျှဘားမားပုံနှိပ်တိုက်မှ ထုတ်ဝေခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ read more