ပါတီအသံ

တောင်သူလယ်သမားများအတွက် ပါတီထူထောင် လယ်သမားဘဝ မြင့်မားစေမည်

အင်္ဂလိပ်ခေတ်၊ ဂျပန်ခေတ်၊ ဖဆပလ၊ မဆလ၊ နဝတ ခေတ်ဟူ သည့်ခေတ်ငါးခေတ်တွင် တောင်သူလယ်သမားများအား read more

၂ဝ၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ တိုင်းရင်းသားပါတီများကိုသာ တိုင်းရင်းသားများ မဲပေးကြမည်ဟုယုံကြည်

၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် လွှတ်တော်သုံးရပ်၌ ၅၆ နေရာနှင့် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် တစ်နေရာ စုစုပေါင်းကိုယ်စား လှယ် ၅၇ ဦး ရွေးချယ်ခံရပြီး read more

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ပြုပြင်ရေးအသစ်ရေးဆွဲရေးထက် အများသဘောတူသည့် နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက် ရှိရန်လို

၁၉၉ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး၌ ဒုတိယမဲ အများဆုံးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး read more